Majo's Quality, HP 2:a tikvalp, på Salukiringens Open Show, och SKK den 15/6, & SVvk 16/6.