IDS Harstad 2021-10-03. NORD JV-19 Majo's Real Miracle, BIR och även BIG 1. Domare: Leif Ragnar Hjort Norge.