NORD JW-19 Majo's Real Miracle , fick CERT och blev även BIR på Vinthunklubbens utställning i Boden 2021-09-04. Domare: Lena Persson.