SE UCH Majo's Dark And Delicious- blir BIM i Vännäs SKK 16/6 2018. BIR blev Badavie Manaquenta.