Sandro (Majo's Phandro) på valputställning i Jönköping- Fin kritik av domaren- och tilldelades 1 HP BIR och BIS 4